zondag 23 februari 2020 - 10.30

DE UPANISHADS

lezing door Wim van der Laar

Wim van der Laar zal ons tijdens deze lezing meenemen naar de Upanishads. De Upanishads behoren tot de meest oorspronkelijke wijsheidsteksten van het hindoeïsme. Wie de auteurs van deze wijsheidsboeken zijn is niet bekend en ook de datering van de teksten ligt moeilijk. De oudste Upanishad, de Brihad-Aranyaka, is vermoedelijk van 750 voor Christus. 
Het fundamentele onderricht van de Upanishads betreft de uiteindelijke werkelijkheid en, met het besef daarvan, vrijheid of Zelf-realisatie. Het gaat dus boven alles over wie of wat je als mens ten diepste bent. De Upanishads onderwijzen een ongeziene maar uiteindelijke werkelijkheid, schuilgaand achter de ons vertrouwde 'schijnwerkelijkheid'. De 'hoogste' werkelijkheid wordt Brahman, het Absolute, of Atman, het Zelf, genoemd. Het verblijft in je als Bewustzijn. Dat is je essentie, je eigenlijke Ik
Het onderricht in de Upanishads wordt gegeven in de vorm van dialogen, parabels, vertellingen, in het samenzijn van meester en leerling. Sommige delen zijn vervlochten met scheppingsverhalen en kosmologische voorstellingen. Vooral in de latere, puur filosofische teksten wordt een methodische weg naar bevrijding gegeven. 

In de lezing ga ik in op de context van de Upanishads in de Indiase filosofie, en hoe je de teksten praktisch kunt lezen. Bovenal echter zal het gaan over de kernthema's van het onderricht: Bewustzijn, de aard van de wereld en het eigen bestaan, onwetendheid en het 'pad' naar bevrijding.

Wim van de Laar (1961) is yogaleraar en vertaler. Hij werkte zeven jaar aan De Upanishads, de meest uitgebreide vertaling in het Nederlands tot zover. Momenteel werkt hij zowel aan een nieuwe vertaling van de Yoga Sutra's van Patanjali en de Bhagavad Gita, als aan de vertaling van enkele geschriften van de Indiase mysticus Jnanashwar.