zondag 06 december 2009 - 10.30

De drie-eenheid en karma

lezing door Margarete van den Brink

De oude, kerkelijke leerstellingen hebben voor velen afgedaan. Dat is om verschillende redenen begrijpelijk. Toch rijst de vraag of daarmee niet iets heel waardevols overboord wordt gezet. Iets waardevols dat dieper inzicht geeft in de verborgen zijden van ons bestaan en dat ook de moderne mens verder kan brengen. Daarom stelt de esoterische traditie de oude leerstellingen steeds opnieuw aan de orde: Wat is de Drie-eenheid? Wie is Christus? Wie is God de Zoon?

Margarete van den Brink vertelt in deze lezing hoe het esoterisch christendom deze vragen beantwoordt. Ze zal dat doen aan de hand van verschillende thema's. Voor de esoterie is de goddelijke Drie-eenheid de goddelijke macht waar heel de schepping uit is voortgekomen. Zij leidt en daagt de mensheid en de aarde tot op de dag van vandaag. Christus maakt als God de Zoon en als Zonnelogos deel uit van de Drie-eenheid. Ver vóór zijn incarnatie op aarde, tweeduizend jaar geleden, werd hij tijdens de hoge inwijdingen in de vóórchristelijke mysteriën al geschouwd als het komende goddelijke Liefdelicht. De verbinding die deze hoge Godheid met ons mensen en de aarde is aangegaan, is stap voor stap te volgen in de religieuze feesten die door het jaar heen worden gevierd.

Tenslotte zal ons worden getoond hoe de drie 'personen' van de goddelijke Drie-eenheid zijn verbonden met verschillende aspecten van het menselijke Karma. Te onderscheiden zijn: het karma aspect van God de Vader, het karma aspect van God de Zoon en het karma aspect van God de Heilige Geest.

De lezing zal duidelijk maken op welke wezenlijke punten het esoterisch christendom verschilt van het traditionele christendom.

Margarete van den Brink heeft een communicatie-adviesbureau. Daarnaast schrijft zij boeken over religieuze onderwerpen en over de spirituele ontwikkeling van mensen en organisaties.