zondag 24 november 2019 - 10.30

MYSTIEK ALS WEG VAN OMVORMING

lezing door Kick Bras

De weg van de mens voert hem voorbij de horizon van het eigen ego en vormt haar om tot mens in verbinding met de goddelijke bron en bestemming. Trouw aan de aarde, maar daarom uitziend naar en werkend aan een aarde vernieuwd en gezuiverd. In de mystieke traditie is deze weg in woorden en beelden verkend, in symbolen die mensen onderweg richting geven. In deze bijeenkomst onderzoeken we een aantal van deze beelden en mystieke teksten. Beelden voor het goddelijke en voor de Christus. Metaforen voor de mystieke weg als de ladder, het labyrint, de spiraal, de berg komen ter sprake. En beelden voor wat de mystici noemden de weg van de zuivering, van de verlichting en van de vereniging. Tenslotte de vraag: biedt de mystiek ook nog een begaanbare weg in de 21ste eeuw?  Met projectie van kunstwerken en mystieke teksten uit zijn boek OOG IN OOG. Christelijke mystiek in woord en beeld, uitgegeven bij Skandalon in Vught zal dr. Kick Bras ons inleiden in de mystieke weg. 

Kick is emeritus predikant en voormalig docent spiritualiteit aan de Theologische Universiteit te Kampen. Als onderzoeker is hij nog gelieerd aan het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen. Zie zijn website www.kickbras.nl