zondag 06 oktober 2019 - 10.30

GRADEN VAN INWIJDING VOOR NU EN IN DE NIEUWE TIJD

lezing door Maarten Zweers

Op allerlei fronten wordt de mens in deze mondiale samenleving beproefd. Naast oude thema’s, zoals volksverhuizingen en oorlogsdreiging, zijn er ook vele nieuwe thema’s, waarmee de mens nog nooit eerder is geconfronteerd: 

- We moeten op mondiale schaal voor Moeder Aarde gaan zorgen.
- We moeten leren samenleven met een gehele nieuwe levensvorm. Zelflerende robots en andere technische apparaten zullen onontkoombaar in onze levens interveniëren. Wat wordt onze nieuwe levenstaak, nu zoveel taken door deze nieuwe levensvorm worden overgenomen?
- Wat moeten we met de volstrekt nieuwe ethische vragen, nu we leven kunnen  klonen, DNA kunnen manipuleren, eicellen kunnen bevruchten en onze levens door techniek kunnen rekken?
- Hoe moeten we omgaan met onze persoonlijke gegevens en privacy in een wereld, waarin niets meer verborgen gehouden kan worden?
- Wat is de waarde van de gaming-wereld, waarin velen grote delen van hun leven doorbrengen?
- Hoe moeten we onze weg weten te vinden in een wereld, waarin naast zoveel bruikbare informatie, ook zoveel onwaars wordt verspreid?
Kortom, er komt een zee van grote levensvragen op ons af en de vraag is, wat wordt er van ‘de nieuwe mens’ gevraagd?

Aan de hand van muzikale fragmenten uit de laatste drie muziekdrama’s van Richard Wagner – Tristan und Isolde, Die Meistersinger von Nürnberg en Parsifal – zal Maarten Zweers stil staan bij de drie graden van inwijding, die de mens in de komende tijden geleidelijk zich zal moeten zien eigen te maken om zijn levensreis te kunnen vervolgen.

Maarten Zweers (1948, Delfts ingenieur, zanger, 10 jaar theaterdirecteur, theaterbelichter, sinds 1988 zelfstandig muziekdramaturg) heeft een internationale ervaring van meer dan 30 jaar met het geven van voordrachten over levensbeschouwelijke thema’s en symbolische theaterwerken. 
www.maartenzweers.nl