De Nieuwe Mens

zondag 14 april 2019 - 10.30

OP VERHAAL KOMEN - WORKSHOP SYSTEMISCH KIJKEN

lezing door Wibe Veenbaas

Op verhaal komen; de nieuwe mens en zijn oude verhalen

Hoe kunnen wij mensen zo thuis komen in ons verhaal, dat we de ervaring in ons lijf krijgen dat we diep thuis zijn in het bestaan? Thuis en present, inwezig aanwezig, op de plek die er voor ons is? Ons verhaal kent oude karresporen; echo’s uit het verleden spreken door in ons heden. We zijn lid van onze lotsgemeenschap met haar erfgoed en erfenis, met haar gaven en opgaven voor ons. Hoe kan een ontmoeting een leerlandschap zijn en hoe speelt daarin onze specifiek eigen gave en opgave? 

In deze workshop kijken we met een systemische blik naar wat het vraagt om diep thuis te komen in ons verhaal. We staan stil bij de systemische principes en wetten, bij horizontale en verticale relaties, bij de betekenis van lot en bestemming en bij de taak om terug te keren, daar vanwaar je vertrok. De reis voert je door de oude groeven en karresporen en over de markante grondtonen en merkstenen van je verhaal. Je delft je gaven en opgaven op en ontdekt hoe je terug kunt keren naar huis. Zoals je terugkeert in je verhaal, zo keer je terug in de ontmoeting tot jezelf en de ander, als leerling van het leven. 

Ook laat Wibe ons stil staan bij de betekenis van het zinnetje: ‘Een lichtje is genoeg’. 

Wibe Veenbaas is oprichter van Phoenix Opleidingen, waar levensschool en ambachtsschool samen gaan. Hij specialiseerde zich in de fenomenologie, maakte ambacht van leren en werkte de betekenis van verhalen en onthalen vergaand uit. Phoenix biedt opleidingen aan volgens de door Wibe ontwikkelde leerfilosofie. Zie ook: www.phoenixopleidingen.nl.