zondag 10 februari 2019 - 10.30

DE VIERDE DEMENTIE, INTUÏTIE EN DEMENTIE

lezing door Evelien Pullens

‘Als iets achteraf niet zo leuk is, dan weet je dat nu nog niet. Daarom vind ik het in mijn leven jammer om moeilijk te doen over dingen die niet zo duidelijk zijn.’ 
                            Uitspraak van mijn moeder met Alzheimer

Met dementie gaat je geheugen achteruit, maar je intuïtie wordt sterker. Mensen met dementie voelen vaak haarfijn aan wat anderen voelen en willen. Daar kun je gebruik van maken door ook zelf, als familielid of zorgprofessional, je intuïtie te gebruiken. Luister naar de onderliggende boodschap, zeker als woorden niet meer toereikend zijn. Een andere manier van kijken en benaderen kan verrassende inzichten geven en soms zelfs oplossingen voor actuele problemen.

Als je voorbij de buitenkant wil kijken, kun je zien dat er in een leven met dementie, vaak de laatste levensfase, nog steeds nieuwe kansen liggen zowel voor mensen met dementie als de omgeving. Op zielsniveau is iemand nog helemaal aanwezig en vaak een belangrijk stuk leven aan het vervolmaken. Oude pijn kan verwerkt worden, verborgen emoties worden bevrijd en contact met ‘het hogere’ kan meer aandacht krijgen. 

In deze lezing wordt uitgelegd hoe de onderliggende informatie ons kan helpen om dementie en het onafwendbare levenseinde acceptabeler te maken en zelfs healing kan geven aan alle betrokkenen.

Evelien Pullens is healer, reader en leraar intuïtieve ontwikkeling in haar eigen praktijk en bij het Centrum voor Leven en Intuïtie in Utrecht (CLI). Daarnaast is ze dramadocent en schrijfster. De interesse voor dementie ontstond toen haar eigen moeder Alzheimer bleek te hebben. Ze merkte hoeveel profijt ze had van de intuïtieve benadering en hoeveel ondersteuning ze kon bieden aan anderen. In haar praktijk ging ze readingen en healingen aanbieden over levensvragen rondom dementie en over levenseinde. April 2017 verscheen haar boek ‘De vierde dementie’ bij uitgeverij AnkhHermes, waarin ze haar visie op dementie beschrijftaan de hand van ervaringen uit haar praktijk en haar eigen leven met haar moeder.

Evelien schrijft regelmatig Blogs die te lezen zijn op haar website. Zie ook: www.4dementie.nl., www.evelienpullens.nl.