De Nieuwe Mens

zondag 13 januari 2019 - 10.30

DE TAROT ALS LEVENSWEG - EEN JUNGIAANSE BENADERING VAN DE TAROT

lezing door Karen Hamaker-Zondag

De tarot is een set van symbolische kaarten, verdeeld in de Grote Arcana van 22 kaarten die diepe archetypische processen symboliseren, en de Kleine Arcana van 56 kaarten die de alledaagse uitwerking weergeven. Met name de kaarten van de Grote Arcana zijn elk een samenstel aan symbolen. Wanneer je die begrijpt, kun je de diepere betekenis van de kaart zelf doorgronden. De Kleine Arcana is gebaseerd op de psychologische getallenleer en de elementen. 

De psychische ontwikkelingsweg van de mens wordt prachtig weergegeven door de opeenvolgende kaarten van de Grote Arcana, Karen gaat daar in haar lezing nader op in. Ook zal ze de symboliek van de kaarten, met daarin subtiele nuances en aanwijzingen, onder de loep nemen.

Werken met de Tarot is niets minder dan werken met spiegels van innerlijke processen. De kaarten kunnen je helpen inzicht in je eigen processen te krijgen, waardoor je ook antwoorden op je vragen krijgt. Aan de hand van een paar legmethoden gaan we zien dat het werken met de Tarot niet moeilijk is, integendeel: het is een feest van herkenning.

Karen Hamaker-Zondag geeft les in Jungiaanse Psychologie, Mythologie, Tarot, en in de dynamiek van machtsstructuren bij Stichting Odrerir. Ook heeft zij een beroepsopleiding Astrologie aan de Academie voor Toegepaste Astrologie.

Karen schreef meer dan 35 boeken, geeft les en lezingen in binnen- en buitenland, en is hoofdredactrice van tijdschrift Mantra, tijdschrift voor spiritualiteit en nieuwe wetenschappen. Daarnaast werkt Karen vanuit deze gebieden ook als adviseur in het bedrijfsleven. Zie ook: www.karenhamakerzondag.com, www.asfaloth.nl, www.tijdschriftmantra.nl.