zondag 16 december 2018 - 10.30

HET EMBRYO IN ONS - SPIRITUELE ASPECTEN VAN ONS VOORGEBOORTELIJK BESTAAN

lezing door Jaap van der Wal

Veel mensen ervaren een kloof tussen de moderne (natuur)wetenschap en het geloof of spiritualiteit. De kennis die het ene gebied oplevert is vaak niet te rijmen met het inzicht of het gevoel dat uit het andere domein stamt. Hoe kun je bijvoorbeeld zoiets als de menselijke ziel of geest rijmen met moderne opvattingen over het brein en DNA, als zou de mens en zijn ziel een soort product van genen en hersenen zijn? Hoe zit het met onze kijk op het embryonale bestaan? Is een embryo een zielloos wezen? Zo niet, hoe is het in die fase met ‘geest en lichaam’ gesteld?  Wat doen we eigenlijk als we embryo zijn? En zit in het antwoord hierop de brug tussen embryologie en spiritualiteit?

De wetenschap houdt zich uitgebreid bezig met het menselijk embryo. Het gaat dan vooral om verklaringen in termen van genen, cellen, weefsel, groei etc. Het embryo wordt gezien als product van biologische processen. Jaap is van mening dat juist in deze fase nog iets is af te lezen van de spirituele herkomst van de mens: de ‘gebarentaal’ van het embryo is mogelijk een uitdrukking van incarnatie. Waar komen wij vandaan? In deze lezing doet Jaap een poging om wetenschap met geloof te verbinden en kennis met wijsheid.

Jaap van der Wal is arts en universitair docent Anatomie en Embryologie, gespecialiseerd in het houdings- en bewegingsapparaat, met als filosofische vraag ‘wat bewéégt ons?’. Hij is auteur van diverse boeken over het embryo waaronder ‘De verloren dood’, ‘De kracht van het stille zijn’ en ‘De spraak van het embryo’. Voor meer informatie: www.embryo.nl.