zondag 09 december 2018 - 10.30

VAN WIE IS DE NATUUR NOU EIGENLIJK

lezing door Matthijs Schouten

Vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw, de tijd waarin we ons ervan bewust werden hoe ver de invloed van de mens op de natuur kan reiken, is de houding die de mens naar de natuur inneemt een belangrijk thema van onderzoek geworden. Milieufilosofen brachten het begrip grondhouding naar voren. In een grondhouding ligt besloten hoe we onszelf in relatie tot de natuur zien en hoe we vinden dat we met de natuur dienen om te gaan. Vinden we dat we over de natuur moeten heersen? Dat we eigenaar van de natuur zijn? Of rentmeester? Of een partner? Grondhoudingen verschillen tussen mensen onderling en ook tussen culturen en religies. De lezing gaat in op verschillende typen grondhoudingen en onderzoekt de relatie tussen een grondhouding en de dagelijkse handelingspraktijk.

Matthijs Schouten (1952) studeerde biologie, Keltische taal- en letterkunde, vergelijkende godsdienstwetenschappen en oosterse filosofie. Hij is verbonden aan Staatsbosbeheer en is bijzonder hoogleraar in ‘De Ecologie en filosofie van het Natuurherstel’ aan de Wageningen Universiteit. Ook is hij bijzonder hoogleraar in ‘Natuur- en Landschapsbescherming’ aan de universiteiten van Cork en Galway in Ierland. Sinds zijn studietijd verdiept Matthijs zich in de rol die de natuur speelt in het menselijk denken en hij publiceerde hierover onder meer het boek ‘Spiegel van de natuur; het natuurbeeld in cultuurhistorisch perspectief’. Daarbij is Matthijs boeddhistisch meditatieleraar.