zondag 07 oktober 2018 - 10.30

DE REIS VAN HET GEWAARZIJN

lezing door Riekje Boswijk

In de lezing ‘de reis van het gewaarzijn’ zal Riekje Boswijk ons duidelijk maken hoe emoties ontstaan en logisch uit elkaar voortvloeien, hoe ze samenhangen met het denken en je zicht op de buitenwereld bepalen.

Belangrijk hierbij is het gewaarzijn; het 'instrument' waarmee bewust gemaakt kan worden wat je denkt en voelt. Dat gewaarzijn verwijdert zich van het hart wanneer er emoties ontstaan als boosheid, haat, angst, schuld, schaamte of jaloezie (de reis naar buiten), maar keert terug naar het hart met behulp van gevoelens als verdriet, vergeving, spijt, ontroering en verzoening (de reis naar binnen). Het gewaarzijn reist op die manier door de vijf dimensies die Riekje onderscheidt: 1) de ziel, 2) het hart, 3) de directe emoties 4) de indirecte emoties en 5) het hoofd. 

Op de ‘kaart’ van Riekje kun je duidelijk zien waar het gewaarzijn zich bevindt, welke weg zij vanaf het hart heeft afgelegd, en hoe deze reis naar buiten kan worden omgezet in de reis naar binnen, die leidt naar een liefdevolle verbinding met onszelf en anderen en een gebied van werkelijke rust.

Een gevoel van onvrede of heimwee geeft vaak een eerste aanzet tot de reis naar binnen. Wanneer Riekje dit gevoel verklaart, verruilt ze het gebied van het persoonlijke voor het transpersoonlijke, religieuze of spirituele. Haar visie komt opmerkelijk overeen met aspecten van de boeddhistische psychologie en de westerse mystici.

In de lezing zal een concreet en praktisch zicht worden gegeven op onze emotionele, vaak onbegrijpelijke of zelfs chaotisch ervaren binnenwereld. 

Riekje Boswijk-Hummel (1946) werkte jarenlang als psychotherapeut en opleider en ontwikkelde een heel eigen kijk op de emotionele binnenwereld van mensen. Ze schreef hierover het boek 'De reis van het gewaarzijn', waarin ze deze wereld als het ware in kaart heeft gebracht en zichtbaar gemaakt in een model. Voor meer informatie: www.BosBoek.nl.