zondag 25 februari 2018 - 10.30

TIJDBEELDEN EN ONZE TIJD BEGRIJPEN VANUIT JUNGIAANS EN ASTROLOGISCH PERSPECTIEF(VOL)

lezing door Karen Hamaker-Zondag

Vandaag de dag worden we aan alle kanten overspoeld met nieuws over spanningen in de wereld, problemen met het klimaat en de aarde, en een gebrek aan vertrouwen in de politiek. Wanneer je alle verschijnselen afzonderlijk bekijkt, lijkt het een onontwarbare kluwen. Maar wanneer je naar de achterliggende patronen en cycli kijkt, zowel astrologische als niet-astrologische cycli, en kijkt naar de oerdynamieken in de menselijke psyche, dan zien we dat we in een heel moeilijk en tegelijkertijd ook heel bijzonder tijdsgewricht zijn aangekomen. 

Een periode in de geschiedenis waarin veel op zijn kop wordt gezet, maar waarin de kiemen van het nieuwe al aan het ontstaan zijn. Het nieuwe vormt zich niet vanzelf, en daarom is juist in deze chaotische tijd de verantwoordelijkheid en het handelen van de individuele mens belangrijker dan ooit. 

In deze lezing gaan we een aantal grote cycli en historische ontwikkelingen bekijken om te zien waar we nu staan, waar we naar onderweg zijn, en wat we daar zelf in kunnen betekenen. 

Karen Hamaker-Zondag geeft les in Jungiaanse psychologie, mythologie, de symboliek van de Tarot en de serieuze astrologie. Ze geeft lezingen in binnen- en buitenland, schreef meer dan vijfendertig boeken en publiceert regelmatig artikelen in tijdschrift Mantra. Voor meer informatie en introductiedagen: www.karenhamakerzondag.com en www.asfaloth.nl.