zondag 11 februari 2018 - 10.30

KABBALA EN ARCHETYPEN

lezing door Magda van der Ende

Zoals iedere spirituele weg heeft ook de kabbala, deel van de Joodse mystiek, bewust-wording tot doel. In de kabbalistische traditie wordt de levensboom als instrument gebruikt om kennis en wijsheid over de mens, de wereld en de relatie met God over te dragen. 

Het beeld van de levensboom zelf is een archetype voor de verbinding tussen hoog en laag, zoals een boom met de kruin tot in de hemel reikt en met de wortels diep de grond in gaat. In deze lezing geeft Magda van der Ende ons inzicht in de werking van de levensboom via de tien verschillende kwaliteiten van de levensboom (sefirot), die worden uitgelegd als archetypen. Archetypen zijn oerbeelden die in het bewustzijn van de hele mensheid doorwerken. Ze zijn te zien als psychische krachten en velden van betekenis, die ons vaak onbewust beïnvloeden maar doorwerken in ons gedrag, emoties en handelen. Ze duiken op in de taal van symbolen, in verhalen, legendes en sprookjes en in ons dagelijks leven. Via tv-reclame bijvoorbeeld worden archetypische symbolen ingezet om ons te verleiden een product te kopen. 

De levensboom helpt bij het herkennen en begrijpen van de essentie van de archetypische beelden die in onze psyche leven. Herkenning leidt tot inzicht in de werking ervan, in denken, voelen en handelen. Met dit inzicht kan de kracht van archetypen bewust actief en positief gebruikt worden. 

Magda van der Ende (1947) studeerde theologie in Utrecht en in Cluj/Kolozsvar in Roemenië. Na actief te zijn geweest op het gebied van training in geweldloze verandering, laat ze zich sinds 1980 inspireren door de kabbala. Magda geeft lezingen, cursussen en individuele begeleiding vanuit centrum De Expeditie in Amersfoort. Ze vertaalde het boek ‘Kabbala en Exodus’ van Z’ev ben Shimon Halevi in het Nederlands. Haar boek over tien Bijbelse vrouwen op de levensboom van de kabbala komt binnenkort uit. Voor meer informatie: www.antenna.nl/expeditie.