zondag 22 oktober 2017 - 10.30

BRONFREQUENTIES, ZICHTBAAR IN VORM

lezing door Marret Vonhoff

Zie diep genoeg en je ziet muzikaal ~ Thomas Carlyle (1795 - 1881) 

Reeds voor het begin van de ons bekende geschiedschrijving leefden mensen vanuit het bewustzijn van Eenheid in Verbondenheid. Frequentie, ritme en klinkers waren toen en zijn nog steeds, de verbindende mediums met andere dimensies. 

Alles in het universum heeft een natuurlijke trillingsfrequentie. Vorm is een van de openbaringen ervan. Alle vormen tonen het beeld van de onderliggende, onzichtbaar scheppende geluidskracht. De wetenschap die geluidsgolven zichtbaar te maakt wordt cymatica genoemd. 

Bronfrequenties, de bijbehorende golflengten en golfvormen creëren samen de blauwdruk van de Schepping: de Levensbloem van waaruit alles ontstaat. 

Deze vormgevende (8hz, 108hz), lichtgevende (432hz) en energie opwekkende krachten van geluid  (4322) worden in de huidige tijd van transformatie herontdekt. Zij liggen ten grondslag aan bouwwerken als de Grote Piramide van Gizeh, Piramides in Midden/Zuid-Amerika en Azië, de Megalieten van Carnac en Stonehenge, amfitheaters en tempels over de hele wereld alsmede aan de Graancirkels. De mens vormt de verbinding tussen de geestelijke en de stoffelijke wereld. 

Marret Vonhoff zal ons tijdens haar interactieve lezing de Bronfrequenties in beeld brengen, die 15.000 jaar geleden in een rots in Zuid-India gegraveerd zijn, in bouwwerken, in de natuur en in ons nieuwe DNA, en ons de nieuwe frequenties, die de Aarde vanuit de Bron ontvangt, laten zien, voelen en beleven.

Tenslotte zal Marrett in-zichten, beelden en klanken van de Bronfrequenties samenvoegen in een gezamenlijk te creëren klankbad. 

Marret Vonhoff (1969) studeerde etnomusicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Zij ontcijferde de tot nu toe oudste muziekinscriptie in de wereld.

Marret onderzoekt de gebieden van klankalchemie, sonoluminisence (verschijnsel waarbij in een vloeistof lichtflitsen kunnen optreden onder invloed van hoge geluidsniveaus van ultrageluid), geluidsarchitectuur en Quantum Touch Tuning, vanuit hun resonantie met de Bronfrequenties. Marret heeft hier ook boeken over geschreven, ‘Bronfrequenties ontcijferd’ en ‘Source Frequencies’, een uitgebreide Engelse versie.

Naast lezingen biedt Marret via de ‘Personare Universialiteit’ diverse leermodules aan op het gebied van de vormende en helende kracht van geluid.

Meer informatie over de oudste muziekinscriptie, haar werk en boeken is te vinden op www.personaresoundcenter.com