zondag 09 oktober 2016 - 10.30

LIEFDE EN HEALING, SAMENWERKING MET DE SPIRITUELE DIMENSIE

lezing door Eldiet de Groot - Toepoel

“Love is a law that operates in such a way, that you and I cannot dictate to it, we can only blend with it.”  Bob Moore

Steeds meer mensen ervaren de behoefte zich als mens te ontwikkelen; te groeien in mens zijn. Als deze groei zich verdiept gaan psychologische- en spirituele ontwikkeling hand in hand, ze versterken elkaar. Zoals onze persoonlijke- en spirituele leven geen gescheiden werelden zijn, zo zijn ook de fysieke- en niet-fysieke dimensie een geheel. Het leven op aarde en de spirituele wereld vormen één geheel en beïnvloeden elkaar sterk. Ook als we ons daar niet van bewust zijn. 

Elk mens kiest zijn of haar pad om tot bloei te komen. Liefde maakt deel uit van dat proces. Met de zachte kracht en helderheid van Liefde is healing en ontwikkeling mogelijk.

Toen in januari 2008 mijn spiritueel leraar Bob Moore overleed en ik in pijn en verdriet kwam, ontdekte ik dat Bob tegelijkertijd heel dichtbij was. Een troostende en verlichtende ervaring. Ik realiseerde me dat ik nooit alleen was geweest en ook nooit alleen zou zijn. Dit was voor mij het begin van een bewuste samenwerking met de spirituele dimensie. In de loop der jaren werd de samenwerking met Bob Moore, Ignatius van Loyola, de Zwarte Madonna en andere helpers  sterker. Het ontvangen van Liefde en healing heeft mijn leven verdiept en mijn mogelijkheden als healer versterkt. 

Samenwerking met de spirituele dimensie is een mogelijkheid die voor iedereen beschikbaar is. Een oprecht verlangen naar hulp, openheid en ontvankelijkheid kunnen we leren, waardoor het contact zich zal verdiepen. Onze helpers kunnen ons leven echter niet ‘fixen’. Als er sprake is van genezing gaat dat gepaard met een diepgaand proces van ontvouwen en groei. In dit proces leren we ons zelf beter kennen, zijn we instaat om meer Liefde toe te laten en neemt ons vermogen om dienstbaar te zijn toe. Zo komt er een circulatie tot stand tussen de spirituele wereld en ons dagelijks leven.

Tijdens de healing-meditatie open je je in contact met de spirituele dimensie voor Liefde en healing, een grote hulp bij ons innerlijk proces van groei en bewustzijnsverruiming. Door Liefde toe te laten, krijg je de moed om je wonden te laten helen, psychologische patronen te veranderen en meer te leven in vertrouwen en in verbinding met je hart en je kwaliteiten. Het brengt je dieper in contact met je essentie en de bedoeling van je leven.

De bijeenkomst zullen we beginnen met een begeleide meditatie om te ontspannen en aan te komen in je lichaam. Daarna volgt een lezing over de samenwerking met de spirituele dimensie. Ook is er ruimte voor vragen en dialoog. Na de koffie pauze zullen we de healing-meditatie in praktijk brengen. Tijdens deze meditatie kun je (in stilte) fysieke, maatschappelijke, emotionele en geestelijke problemen inbrengen en je open stellen voor hulp. Daarna is er ruimte voor het stellen van vragen. 

Eldiet de Groot-Toepoel (1962) is meditatieleraar, healer, GZ-psycholoog en andragoloog. Sinds 1987 is Eldiet vooral geïnspireerd door het healing- en meditatiewerk zoals dat is ontwikkeld door Bob Moore (1928-2008), healer en spiritueel leraar in Denemarken. Bij hem heeft ze haar scholing ontvangen. Ook volgde zij seminars bij de internationale Ridhwan school van Almaas. In Denemarken neemt ze deel aan een supervisiegroep onder leiding van Eva Høffding waar het verdiepen van de samenwerking met de spirituele dimensie centraal staat. In 1990 heeft Eldiet het Centrum voor healing en meditatie opgericht. Daar begeleidt zij mensen bij hun persoonlijke- en spirituele ontwikkeling, dit doet zij individueel, in groepen en tijdens retraites. In haar werk maakt Eldiet gebruik van zowel reguliere- als spirituele inzichten en methoden.

Voor meer informatie en Open healingdagen: www.healingenmeditatie.nl