zondag 25 september 2016 - 10.30

SAMENLEVINGEN IN BALANS

lezing door Marja de Vries

Op basis van haar boek Samenlevingen in balans zal Marja de Vries, bekend auteur van De hele olifant in beeld ons komen vertellen wat zij verstaat onder ‘samenlevingen in balans’. Met deze term verwijst zij naar samenlevingen waarbinnen inzicht in universele wetten een inherent onderdeel is van de cultuur. Door dit inzicht is de cultuur in lijn met wie wij in essentie zijn, en in harmonie met de natuur. Binnen deze samenlevingen is de normale staat van bewustzijn onze natuurlijke balans, en is het gemeenschappelijke doel het welzijn van alles en iedereen.  In de praktijk zijn het vreedzame, stabiele, egalitaire en florerende samenlevingen, die gekenmerkt worden door gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen. Het goede nieuws is dat zulke ‘Samenlevingen in balans’ geen utopie zijn, maar wereldwijd op veel plaatsen hebben bestaan en op enkele plekken nog steeds bestaan. De laatste tijd maken ‘wisdomkeepers ’ uit verschillende culturen hun eeuwenoude wijsheid openbaar. Hierdoor wordt duidelijk dat ‘samenlevingen in balans’ en ‘samenlevingen uit balans’  twee verschillende culturele systemen zijn die elkaar uitsluiten.  

Het allerbelangrijkste verschil is de staat van bewustzijn. Bij een samenleving in balans is de normale staat van bewustzijn een innerlijke balans, terwijl een samenleving uit balans wordt gekenmerkt door de dominantie van het mannelijke aspect over het vrouwelijke, dus door een ónbalans. Omdat de buitenwereld de weerspiegeling is van onze binnenwereld, is het individuele herstel van het evenwicht tussen het mannelijke en het vrouwelijke in onszelf, en daarmee de transformatie van onze staat van bewustzijn, van primair belang voor het creëren van deze balans in de samenleving als geheel.

Marja de Vries studeerde biologie en ecologie, werkte als textielkunstenares en heeft gekozen voor een intensieve persoonlijke ontwikkeling. Ze is in staat het grote overzicht te zien, universele patronen te herkennen en ze heeft een heldere visie op de toekomst. Ze zet zich in voor de transformatie van onderwijs opdat dit meer in lijn zal zijn met wie wij in essentie zijn. Als eerste stap in die richting schreef ze de bestseller De hele olifant in beeld (2007) over universele wetten. Sinds de publicatie van dit boek is zij een veelgevraagd spreekster. Hierop volgde Samenlevingen in balans (2014).