zondag 05 juni 2016 - 10.30

DE FAMILIEZIEL

lezing door Elly te Brake

Iedere familie bezit een sterke saamhorigheid, of de familieleden dit ervaren of niet. Deze ‘familieziel’ zoekt naar evenwicht en verdraagt geen buitensluiting of ontkenning van personen en gebeurtenissen die bij dat systeem horen. Kinderen kunnen zich onbewust gaan identificeren met vergeten of buitengesloten familieleden en nemen hun lot, schuld of wraak over. Deze ‘verstrikkingen’ kunnen, zolang ze onbewust blijven, van generatie op generatie overgaan. We beschikken namelijk allemaal over een omvattend innerlijk weten van de familie van herkomst, inclusief van wat er in vorige generaties is gebeurd. Dit beïnvloedt in sterke mate het verloop van ons leven, vooral als we ons daar niet bewust van zijn.

Tijdens deze ochtend geeft Elly ons uitgebreide informatie over de visie en uitwerking van de methode van familie-opstellingen. Ze geeft een schets van het begrippenkader, geïllustreerd met praktijkvoorbeelden die de theorie invoelbaar maken. In het tweede deel laat ze ons een familieopstelling mee maken, aan de hand van een vraag van één van de aanwezigen. De vraagsteller kiest intuïtief een aantal ‘representanten’ (vertegenwoordigers van familieleden) uit het publiek en kent hun een plaats toe in de ruimte. Zo ontstaat een ‘opstelling’, volgens het innerlijke beeld van de vraagsteller, die de familiesituatie uitbeeldt. Verbluffend is dat de representanten dezelfde gevoelens en onderlinge verhoudingen ervaren als de oorspronkelijke leden van de familie. Dit geeft onmiddellijk een helder beeld van de disbalans in het systeem, en laat zien waar de verstrikking vandaan komt.

Meestal is een opstelling een intense ervaring: er kunnen processen op gang komen die nieuw licht werpen op je eigen familie situatie. Je ‘systemische snaren’ worden als het ware in trilling gebracht. Als vraagsteller en als representant krijg je gevoel voor de onderliggende dynamiek, de zogenaamde ‘familieziel’: de drijvende kracht in alle familiesystemen.  

Elly te Brake werd geboren (1955) als oudste dochter in een groot Achterhoeks gezin en verliet al op zestienjarige leeftijd het ouderlijk huis, op zoek naar geluk en het wezenlijke in het leven. Ze studeerde filosofie en psychologie en koos voor diepgaande trainingen in persoonlijke en psychologische ontwikkeling. Ze beoefent meditatie en yoga. In 1990 opende ze haar praktijk voor individuele, relatie- en groepsbegeleiding. In 1997 voegde zich daar het opstellingenwerk bij. Ze leerde van o.a. Hellinger, Beaumont en Weber en ging in dat zelfde jaar ook studeren aan de Ridhwan Levensschool. Wat haar steeds weer raakt in het werken met opstellingen is wat Thich Nath Hanh noemt het ‘interzijn’, de ervaring van verwevenheid met al het bestaande en het steeds verfijnder gewaarzijn van onderliggende Eenheid.