zondag 22 mei 2016 - 10.30

KOM UIT JE HOOFD

lezing door Lisette Thooft

In ieder van ons wacht een verborgen schat op verlossing. Ons lichaam is als een betoverd kasteel waarin ons lichaamsbewustzijn verborgen ligt plus de bijbehorende aanwezigheid, aandacht, presentie. Hoe kom je bij die schat? Door af te dalen uit het denken in het voelen - in het levende, raakbare, kwetsbare gevoel van je zo kostbare lichaam. Van het hoofd naar het hart, en nog dieper - naar de buik. Het is een levenslange reis, de langste en gevaarlijkste tocht die een mens kan maken, en je kunt er wel wat begeleiding bij gebruiken.

De boeken die Lisette Thooft schreef als ervaringsdeskundige in leven en liefde reiken ons vele wijsheden aan en praktische wegwijzers. Zij laat ons bijvoorbeeld zien hoe relatie problemen onmisbaar zijn: het mannelijke en het vrouwelijke hebben elkaar nodig om tot volledige ontplooiing te kunnen komen. En met behulp van de symboliek in sprookjes, sagen en mythen leren we begrijpen waardoor er in de vrouw een ‘draak’ of ‘heks’ schuilt en in de man een ‘gepantserde ridder’ of ‘robot’. Het omkeren van de tegendelen, door de Alchemisten ‘conversio oppositorum’ genoemd leidt ons naar ‘de Steen der Wijzen’. Als ‘mythosoof’ toont Lisette ons de spiegel die sprookjesfiguren ons voorhouden. Samen met Mieke Bouma noemt ze de mens ‘homo fabulans’, een verhalen verzinnend en vertellend wezen. Via het vertellen van verhalen worden wij èn onze cultuur gevormd, niet alleen op persoonlijk vlak, maar ook in spirituele zin. Alle figuren in een sprookje staan namelijk symbool voor delen van de menselijke ziel, onze ‘echtheid’, die moet samenwerken om tot volledig bewustzijn te komen. De zogenaamde ‘mislukkingen’ waarover we ons schamen blijken juist de toegang te vormen tot deze echtheid. En wat is er heerlijker voor de ouder wordende mens om te horen dat je alleen maar echt kunt worden als je ‘slijt’? Tekenen van slijtage, rimpels, verlies van figuur en tanden, zijn tekenen van leven! Door schade en schande worden we móói oud ...

Lisette Thooft gaat ons hier op haar eigen boeiende wijze over vertellen en vult haar verhaal aan met beelden, praktische informatie, liedjes en een meditatie. Zij is hiermee het toonbeeld van een èchte ‘homo fabulans’.

Lisette Thooft (1953) is publiciste, mythosoof, coach en freelance journalist voor spirituele tijdschriften zoals ‘Happinez’ en ‘Yoga Magazine’. Vanuit haar ervaringsdeskundigheid schreef ze diverse boeken, zoals Waarom de heks in de oven verdween, Zeven wegen naar overvloed, Jezus en Maria Magdalena, Alchemie van de liefde, Tien geboden voor innerlijke rust, Wie domme dingen doet wordt wijs, en als nieuwste Kom uit je hoofd (Boekerij 2016).