zondag 20 september 2009 - 10.30

2012, het einde van de geschiedenis?

lezing door Peter Toonen

Vele grote tijdcycli eindigen in deze tijd, niet alleen volgens de Maya's. Zij vertellen ons dat op 21 december 2012 het jaar Nul begint. Deze tijd wordt aangeduid als die van de Apocalyps en van de profetieën. Alles wordt extremer, zoals bijvoorbeeld het weer, en niet alleen op onze planeet maar in ons hele zonnestelsel (!). Bij ons op aarde uit zich dit ook in een milieucrisis en een monetaire crisis, die een opmaat vormen voor een grote verandering, want crisis is: herkansing. Peter Toonen zal daar in deze lezing dan ook veel aandacht aan besteden.

Hij laat zien wat er op 21 december 2012 astronomisch gebeurt, hoe allerlei kleine en grote cycli dan synchroniseren, samenvallen in de tijd. Hij vergelijkt langlopende kalenders uit allerlei culturen met elkaar en ook de verhalen áchter deze kalenders, de profetieën van deze volkeren. Dan blijkt, dat we nu letterlijk zijn aanbeland bij 'het einde der tijden', het einde van onze oude tijdbeleving.

Daarnaast gaat het in deze lezing vooral over de vraag wat onze eigen rol op dit toneel geweest is en kan zijn. De weg naar 2012 en verder is een innerlijke weg, het is het Pad van de Ziel. Het pad van louter uiterlijke macht en technologie eindigt waar innerlijke technologie begint.

Peter Toonen heeft sinds 1985 een praktijk in personal coaching en aura-reading. De laatste jaren is hij vooral actief met lezingen, workshops en trainingen in teambuilding, intuïtieve ontwikkeling, aarde-healing en de werking van de kalenders van de natuurlijke tijd. Al meer dan twintig jaar verschijnen er regelmatig publicaties en columns van hem over allerlei onderwerpen in diverse tijdschriften. Aan de Andromeda Academy geeft hij de opleiding Energetisch Coach. Peter Toonen heeft verscheidene boeken geschreven, zoals , '2012, Het Einde van de Gestolen Tijd' en '2012, Hype welke Hype?'. In 2003 won hij de Frontier Award voor zijn grensverleggende werk op het gebied van wetenschap en spiritualiteit.