zondag 24 april 2016 - 10.30

LANG LEVE HET PROJECTIEMECHANISME: VAN SCHADUW NAAR LICHT(VOL)

lezing door Karen Hamaker-Zondag

“Projectie verandert de wereld in het eigen onbekende gezicht” is een uitspraak van Carl Jung, en o zo waar. Maar wat is projectie precies en hoe verandert het de omgeving? Wat zegt het over onszelf, en wat zijn collectieve projecties? En hoe gaan we er mee om?

Projecteren betekent letterlijk ‘vooruitwerpen’: subjectieve onbewuste inhouden van de psyche worden geprojecteerd op andere personen of voorwerpen. Jung definieert projectie als ‘het leggen van een subjectief gebeuren in een object’.

Projecteren  doen we niet bewust, daarom hebben we ook niet zo in de gaten hoe en wanneer we projecteren. Vast staat dat projecties samenhangen met onze complexen, en ze verraden de aanwezigheid ervan door emoties. Wanneer je begrijpt hoe projecties tot stand komen, hoe ze zich manifesteren en wat ze teweeg brengen, krijg je een eerlijk (en confronterend) beeld van wat zich in jezelf afspeelt.

Dat is de ‘prima materia’, de alchemistische grondstof waarmee we aan de slag kunnen. Aan de hand van voorbeelden uit het dagelijks leven laat Karen zien hoe inzicht in projecties de koninklijke weg naar bewustwording is.

Karen Hamaker-Zondag geeft les in Jungiaanse psychologie, mythologie, de symboliek van de Tarot, en de serieuze astrologie. Ze schreef meer dan 35 boeken en publiceert regelmatig artikelen in tijdschrift ‘Mantra’ ( voortzetting van ‘Prana’), heeft een column in ‘Onkruid’, schrijft in ‘Symbolon’ en geeft lezingen in binnen- en buitenland. Voor meer informatie en introductiedagen: www.karenhamakerzondag.com en www.asfaloth.nl.