zaterdag 05 september 2015 - 10.00

Open Dag

lezing door

Werkgroep de Nieuwe Mens presenteert zich op de OPEN DAG die het ITC-Naarden op 5 september organiseert. De toegang is gratis.

Bezoekers van de lezingen van De Nieuwe Mens weten vaak niet dat op het Internationaal Theosofisch Centrum  nog elf andere spirituele organisaties werkzaam zijn. Het Centrum heeft besloten deze groeperingen, waaronder De Nieuwe Mens, de gelegenheid te geven zich te laten zien op een Open Dag. Dat zal gebeuren op zaterdag 5 september. 

De 12 spirituele organisaties ontplooien een breed scala aan serieuze spirituele activiteiten. Zij houden zich bezig met esoterische (innerlijke) beleving van het Christendom, Boeddhisme, Hindoeïsme, Islam, studie van de wijsheidstradities, yoga, meditatie en ceremoniën. Alle groepen hebben ten doel mensen te inspireren op hun spirituele pad in al zijn vormen, zonder dogma’s, met vrijheid van denken. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen weg.  

Deze open dag geeft bezoekers een unieke gelegenheid om vrijblijvend kennis te maken met deze bijzondere organisaties.  

Volgens het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid ‘Geloven in het publiek domein’ (2006) vormen de spiritueel ongebonden met 26 % de grootste bevolkingsgroep in Nederland. De groep is als zodanig minder zichtbaar vanwege de behoefte zich niet te binden.  

De activiteiten van de deelnemende organisaties sluiten hierbij aan, maar zijn nadrukkelijk ook bedoeld voor mensen met een spirituele binding, die er behoefte aan hebben hun eigen religie op een dieper niveau te leren kennen.  

Plaats: Meentweg 9, 1411 GR Naarden,  Vanaf 10.00 uur

Programma en achtergrondinformatie: www.itc-naarden.org