zondag 20 december 2015 - 10.30

DE NIEUWE MENS EN HET WONDER VAN HET KIND

lezing door Hans Huisman

Rond 1913 wordt Jung via visioenen geroepen door zijn ‘geest van de diepten’ en realiseert zich dat hij tot dan toe alleen zijn ‘geest van de tijd’ heeft gediend, gekarakteriseerd door wereld, nut en waarde. Omdat hij begrijpt hoe kostbaar de informatie is die hij in zijn visioenen ontvangt, schrijft hij alles op in een mooi rood portfolio dat pas in 2009 is vrijgegeven voor publicatie. 

Dit Rode Boek is als het ware de kraamkamer van Jungs latere wetenschappelijke werk en kan worden gezien als het prototype van zijn concept ’individuatie’: het proces van zelfverwerkelijking, tot het eigen  ‘zelf’ worden, d.w.z. de totaliteit van de psyche, het bewuste en onbewuste. 

Aan de hand van o.a. teksten uit het Liber Primus, het Eerste Boek, wil Hans laten horen wat Jung heeft begrepen van zijn visioenen in relatie tot zijn eigen ziel. Jung ervoer hoe elk mens een ‘nieuw mens’ kan worden en ‘het kind’ in zichzelf geboren kan laten worden. Door ons eigen individuatieproces te leven, door een dialoog aan te gaan met onze onbewuste inhouden en de tegendelen in onszelf te overbruggen, vormt zich een ‘heilig (= heel makend) huwelijk’.  Het kind dat hier uit voortkomt is het symbool voor een ‘wordende God in onszelf’. 

Hans Huisman was van jongs af aan geïnteresseerd in relaties tussen mythologie, filosofie, psychologie en natuurkunde. Als oprichter van loopbaanadviescentra in het bankwezen werkte hij vele jaren als coach/counselor. Later volgde hij een opleiding tot Jungiaans analytisch therapeut. In 2013 ontdekte hij het Rode Boek en werd er zodanig door gefascineerd dat hij het vanuit het Engels en Duits in het Nederlands heeft vertaald en voorzien van eigen noten. En na het vertalen wil Hans er nu ook graag over komen vertellen!

Kosten lezing: € 12,00