zondag 06 december 2015 - 10.30

STEMBEVRIJDING EN ONZE CHAKRA'S

lezing door Henriette Yland

Henriëtte zal ons deze ochtend meenemen op een ontdekkingstocht langs de chakra’s met onze stem. De stem heeft te maken met expressie, uitdrukking geven aan wat er in je leeft. Er zitten vaak oordelen op en schaamte, zoals: ‘ik kan niet zingen’. Als je  het dan vervolgens niet doet, doe je jezelf tekort en dat geldt voor alle gebieden in ons leven. Laat jezelf zien en horen! Onze negatieve overtuigingen houden ons weg van onze levenskracht. We geven als het ware een boodschap, opdracht, aan het universum dat iets niet kan of lukt en die wordt beantwoord. 

Zingen werkt helend. Als je moe bent of chagerijnig en je gaat zingen, verandert er iets in je energieveld en daarmee in je gevoel. De trilling van je stem werkt door in je hele lichaam als een innerlijk massage. Met onze stem gaan we zeven chakra’s  langs. Deze centra sturen energie naar bepaalde delen van het lichaam en vertegenwoordigen tevens een bepaald bewustzijnsniveau.

Het is altijd inspirerend, dus mooi, als iemand zijn of haar geluid durft te laten horen vanuit waarheid. We zijn pas echt geraakt of ontroerd als iemand zingt of spreekt vanuit het hart. Iemand kan technisch zuiver zingen maar als het niet gebeurt vanuit het hart, voelen wij het als luisteraar niet vibreren in ons hart. Stembevrijding gaat over hier en nu aanwezig zijn met alles wat er is: schaamte, blijdschap, onzekerheid, angst, ergernis, vreugde, boosheid. Noem maar op. Niet over hoe mooi het zou moeten klinken of hoe harmonieus het zou moeten zijn. Het ontstaat uit zichzelf als ons oordeel wegvalt en ons denken stil. 

Ons lichaam is de tempel van de ziel en de stem is bij uitstek het instrument om  de ziel te bevrijden van emoties, gevoelens, oordelen en overtuigingen die ons dwars zitten. Om het ‘vuil’ los te trillen. De klank en trilling van de stem brengen een transformatieproces op gang, met als gevolg dat je hart weer gaat zingen. Er zal een positieve verandering optreden. Heb je de moed je te laten horen, dan ont-moet je je ware Zelf!

Henriëtte Yland is yogadocente, stembevrijder en mede-eigenaar van yogacentrum Lotus in Bussum. Ze geeft al zo’n 20 jaar lessen en workshops in yoga en sinds 2011 in stembevrijding. Vanuit haar hobby, zingen en dansen, in een amateur theatergroep en popbandjes, kwam ze in 2008  terecht bij Jan Kortie. In een stemworkshop onder zijn leiding ervoer ze zo’n overweldigend contact met haar innerlijke kracht dat ze besloot de opleiding bij hem te gaan volgen.   

Kosten lezing: € 12,00