zondag 08 november 2015 - 10.30

MYSTIEKE BETEKENIS IN DE LETTERS VAN HET HEBREEUWSE ALFABET

lezing door Ruud Bartlema

Wisten jullie dat een letter in de mystieke traditie van het Jodendom een ‘kapstok’ vormt voor verschillende gedachten over het leven, de schepping en het mysterie dat met het woordje ‘god’ wordt aangeduid?  De Hebreeuwse letters die in de joodse traditie ‘Otiot’ , tekens, worden genoemd, spelen in verschillende stromingen van de joodse mystiek de rol van dragers van wijsheid en mystieke kennis.

Zowel in de mystiek van de Kabbala uit de vroege Middeleeuwen als ook in de 18e eeuwse Oosteuropese mystiek van het Chassidisme speelt het meditatief beschouwen van de letters een belangrijke rol. Men kijkt daarbij naar de vorm die elke letter heeft, de naam en de getalswaarde ervan. Drie aspecten dus, die elk weer onder verschillende noemers kunnen worden samengebracht. De stichter van het Chassidisme, rabbi Baal Sjem Tov, kende aan een letter al minstens negen verschillende betekenissen toe. 

Ruud Bartlema, beeldend kunstenaar en leraar joodse mystiek, zal ons kennis laten maken met de fascinerende wereld van deze vorm van joodse mystiek. Hij schilderde onder de noemer ‘Wijsheid in kleur’ een aantal mystieke aspecten van de 22 letters van het Hebreeuwse alfabet. Hij heeft van elke letter een schilderij gemaakt, waarin telkens een aantal betekenissen wordt uitgebeeld. Ook de kleuren die hij voor de  schilderijen koos, hebben een specifieke betekenis.  Aan de hand van zijn schilderijen wijst hij ons op bijzondere betekenissen en wijsheden die in de letters worden doorgegeven. 

Ruud Bartlema is als beeldend kunstenaar opgeleid aan een van de Vrije Akademies in Amsterdam. Daar studeerde hij ook theologie aan de Universiteit van Amsterdam, met een grote interesse voor Judaïca en Joodse mystiek. Voor zijn schilderkunst vormen poëzie en mystiek een belangrijke bron van inspiratie. 

Kosten lezing: € 12,00