zondag 11 oktober 2015 - 10.30

PSYCHOSYNTHESE & DEELPERSOONLIJK-HEDEN

lezing door Gerda Scholts

Allemaal worden we gestuurd door onbewuste drijfveren en behoeften. Die maken ongeveer 90 % uit van ons bewustzijn, d.w.z. bewust is maar 10% (de  top van de ijsberg). Hoe meer wij bewust worden van ons onbewuste, hoe meer wij onszelf begrijpen en verantwoordelijkheid kunnen nemen voor onze behoeften.

Stel jezelf eens deze vraag: wil ik mijn leven laten zoals het is of verwezenlijken wie ik werkelijk ben? Als we kiezen voor verwezenlijken, kunnen we onze persoonlijkheid daarvoor inzetten. Dat vraagt wel dat we weten wat er in onze persoonlijkheid  leeft en hoe we daar regie aan geven. Eén van de modellen waarmee psychosynthese werkt is het deelpersoonlijkheden-model. Dit is een eenvoudig en zeer effectief hulpmiddel bij het bewust worden van onze binnenwereld. 

Zo kunnen er rondom één behoefte zelfs meerdere deelpersoonlijkheden ontstaan. Maar het is wel nodig om daar ons ware zelf, ons ik, de regie over te laten nemen.  Zie het als een orkest waarvan wij de dirigent zijn. Onze deelpersoonlijkheden staan dan voor de verschillende instrumenten. Onder leiding van deze dirigent kunnen wij onze muziek prachtig en harmonisch laten klinken en afstemmen op de bedoeling van de componist, onze ziel. Zo kunnen we daadwerkelijk verwezenlijken wat in ons leeft en gehoord wil worden, als bijdrage aan deze wereld. 

Gerda zal ons deze ochtend meenemen in een geleide visualisatie om contact te maken met twee tegengestelde deelpersoonlijkheden in onszelf. Daarna kunnen    vragen  worden gesteld.   

Gerda Scholts heeft tien jaar gewerkt als loopbaanadviseur in het bedrijfsleven. Sinds 2008 heeft zij haar eigen praktijk als Psychosyntheticus. Ze is afgestudeerd op het onderwerp Deelpersoonlijkheden. (Scriptie ’Beautiful People’ gratis als E-book te downloaden via www.psychosynthese.nl) Zij zegt: “wat mij al heel lang bezig hield was de constante dialoog in mijzelf van twee of soms meerdere stemmen. De een wilde dit en de ander juist het tegenovergestelde. Soms luisterde ik naar de ene stem en dan weer eens naar de andere, maar het voelde nooit echt bevredigend”. Tijdens haar opleiding viel alles op zijn plaats. Psychosynthese is dieptepsychologie, ontwikkeld door Roberto Assagioli, tijdgenoot van Jung en Freud. 

Kosten lezing: € 12,00