zondag 27 september 2015 - 10.30

ZIN EN BETEKENIS VAN PSYCHISCHE STOORNISSEN(VOL)

lezing door Jaap Hiddinga

Jaap Hiddinga gaat met ons kijken naar de  achtergronden  van  mentale ziektes en condities waaronder psychose, schizofrenie en depressie. Hij wijst ons op allerlei zaken zoals milieu en voedsel die onze hersenen beïnvloeden en  dus ook ons gedrag.  Meestal gebeurt dit ongewild,  maar soms, bijvoorbeeld door sjamanen,  met opzet om   helderziende ervaringen te verkrijgen. 

Wij weten dat bepaalde stoffen een enorme invloed kunnen hebben op ons lichaam en zijn nu veelal bewuster bezig met ons voedsel. Maar zijn we ons ook bewust van de invloed op ons gedrag?

Maatschappij en werk zetten ons denken voortdurend onder druk; ons gevoelsleven komt in de knel, met depressiviteit en burn-out tot gevolg. 

Daarnaast  zijn er nog de degeneratieziekten zoals Alzheimer. Deze hebben een enorme invloed  op zowel de patiënt als zijn of haar omgeving. Andere condities zoals  het syndroom van Down of van Asperger  en ook autisme, brengen hun  eigen   ingrijpende problemen met zich mee. Hersentumoren kunnen iemands gedrag onherkenbaar veranderen.  

De spreker gaat tijdens deze lezing dieper in op de geestelijke achtergronden van deze condities en op hun invloed op ons gedrag. Hij  vertelt over invloeden waar we niet zo snel aan zouden denken. Tenslotte wil hij aandacht besteden aan hoe illusies  op ons leven inwerken en hoe we ons daarvan kunnen bevrijden en die Nieuwe Mens worden.   

Jaap Hiddinga studeerde kwantumnatuurkunde en chemie. In 1993 kreeg hij een visioen van uittreding in de geestelijke wereld, begeleid door engelen. Dat veranderde zijn leven en denken totaal. In zijn boek ‘De verwarde Mens’ beschrijft hij zijn uittredingservaringen en opgedane inzichten. Hem werd duidelijk dat vanuit de ziel gekozen kan worden voor geestelijke ervaringen in het lichaam waarmee een  betekenisvolle opdracht vervuld kan worden, zowel voor de eigen ziel als voor die van een ander. Tegenwoordig geeft hij consulten, schrijft boeken en geeft adviezen over het gebruik van duurzame energiebronnen. In oktober 2014 verscheen zijn elfde boek, ‘Transformatie naar nieuw leven’.

Kosten lezing: € 12,00