zondag 03 mei 2015 - 10.30

RECYCLING VAN GODSBEELDEN

lezing door Heerte Zeegers

God – of het Goddelijke – is een raadsel. Net zoals het leven of de kosmos ten diepste een raadsel is. Niemand kan over God  iets definitiefs zeggen. Is het alleen maar projectie? 

 

In alle tijden en culturen zijn er mensen geweest die in dat raadsel de zin van hun leven hebben gezien. Die individuele ervaring wordt een mythe die voor steeds meer mensen een inspiratie vormt. Het vormt een collectief godsbeeld .De numineuze ervaring van het individu wordt uiteindelijk tot gestolde religie. Dan gaan mensen weer op zoek naar de eigen ervaring en komen er nieuwe verhalen.

 

Het nieuwe godsbeeld in al die mythen weerspiegelt de ontwikkelingsfase van de mens en zijn culturele omgeving.  Het heeft zich talloze malen vernieuwd uit oude elementen. Recycling, want goden sterven niet. Ooit was het godsbeeld het prooidier of de vrachtbaarheidsgodin. In het jodendom en christendom werd een oorlogszuchtige god tot een god van liefde. Een nationale stamgod werd een universele god, de almachtige god werd dienend en de triomfantelijke god werd zwak en onmachtig. 

 

Wij zijn autonoom en plaatsen het goddelijke niet meer buiten ons. Het is geworden tot een lege god of de god van binnen, de godsvonk die zich openbaart in het hart van de mens. Het bewustzijn van de mens vormt zich steeds nieuwe beelden. Maar het godsbeeld zelf wil zich ook vernieuwen, het laat zich steeds opnieuw in andere vormen herkennen.

 

Wij leven in de tijd  tussen twee mythen. De oude verhalen zijn voorbij gegaan en er zijn nog geen nieuwe voor in de plaats gekomen. We missen iets en zoeken nieuwe vormen van spiritualiteit. De bewustwording van de mens laat zich aan de ontwikkeling van het godsbeeld aflezen. Het vertelt alles over ons. Het is aan ons om vanuit een verdergaand bewustzijn nieuwe verhalen te schrijven en vorm te geven aan een nieuw godsbeeld.

 

Heerte Zeegers is juriste en was werkzaam als advocaat en hoofd juridische zaken van een bank. Vanuit een christelijke achtergrond en bekendheid met theologie is ze op zoek gegaan naar har eigen godsbeeld, een jarenlange zoektocht door religie en psychologie.  Ze volgde de opleiding ‘Symbolische Psychologie van Jung’ en leidt gespreksgroepen voor volwassenen over de uitleg van sprookjes. 

 

Kosten lezing:€  12,00