zondag 30 november 2014 - 10.30

HOE EROS LOGOS STRIKT - De magische lessen uit het Rode Boek van Jung

lezing door Els Schobre

   NB DEZE LEZING ZOU OORSPRONKELIJK OP 7 DECEMBER GEHOUDEN WORDEN, MAAR IS WEGENS OMSTANDIGHEDEN VERZET NAAR 30 NOVEMBER.

Allemaal kennen we de strijd tussen gevoel en verstand. De glans van onze innerlijke parels maakt al te vaak plaats voor de schijnbare glitter en glans van de buitenwereld. Het maakt ons bevangen.

Om de grote veranderingen van deze tijd het hoofd te kunnen bieden is het noodzakelijk om naar binnen te kijken. Om te leren hoe we weer onbevangen – als een kind –in het leven kunnen staan Ons weer leren verwonderen. Nieuwe onschuld verwerven. Maar hoe kom je er achter wat diep in je ziel leeft? Hoe maak je dat voor jezelf zichtbaar? Wat kun je doen om er vorm aan te geven zodat je er mee in dialoog kunt gaan? 

Een handvat daarvoor vinden we in het Rode Boek van Jung; een intiem verslag van een zoekend mens die moedig afdaalt in zijn ziel. Jung vertelt ons hoe hij met zijn levensvragen  aan de slag is gegaan. Hij laat zien hoe hij zijn creatieve vermogen – in woord en beeld – inzet om inzicht te verwerven. Hoe hij zichzelf uit zijn lijden wist te bevrijden; ‘de schoonheid van het lijden’ leerde kennen. We zien zijn weg. Niet de weg. Het laatste woord – van een niet afgemaakte zin – in het Rode Boek is ‘möglichkeit’. Een prachtig woord! Het Rode Boek laat ons spelenderwijs de  mogelijkheid zien hoe uit verscheurdheid heelheid kan ontstaan.

Els zal in deze lezing laten zien hoe Jung via de ontmoetingen met een scala aan innerlijke figuren vaak terug ging in de tijd. En zo de weg vond naar zijn huidige en toekomstige tijd.  Zij zal tonen hoe hij aan de hand van de symboliek van deze beelden zichzelf heeft geanalyseerd. Hoe hij zijn binnenwereld wist te verhelderen en naar eigen zeggen tot de kern van zijn leer is gekomen. Els neemt ons mee in een aantal magische lessen die Jung ontving uit zijn eigen diepte. En wie weet, zullen we dan – met Jung – ervaren hoe eros logos wist te strikken.

Els Schobre is beeldend kunstenaar en Jungiaans analytisch therapeut. Ze  heeft haar eigen praktijk in Amsterdam en doceert ‘Analytische Tekentherapie’ en ‘Jung en Kunst’ aan het Jungiaans Instituut. Ze maakte studiereizen naar Afrika en Indonesië en onderzocht daar de symboliek van de collectieve en individuele beeldtaal. En de betekenis ervan in het dagelijks leven. Zij ontdekte dat bewust inzetten van creativiteit, kleur en zin geeft aan het alledaagse bestaan;  dat het een noodzakelijk (en speels) medium is voor het ontwikkelen van bewustzijn en leren liefhebben. 

Kosten lezing: €  12,00