zondag 09 november 2014 - 10.30

DAGBOEK VAN DE ZIEL De wijsheid in de levensfasen

lezing door Mirjam Tirion

Het grote verlangen dat met iedere geboorte aan ons wordt meegegeven, is om het unieke van onze ziel tot uitdrukking te brengen en vorm te geven op aarde. Het is onze levensopgave dit verlangen te vervullen. Martin Buber verwoordt dit treffend door rabbi Susja aan te halen die kort voor zijn dood zegt: “In het toekomende Rijk zal mij niet gevraagd worden: Waarom zijt gij niet Mozes geweest? Mij zal gevraagd worden: Waarom zijt gij niet Susja geweest?”

In iedere levensfase komen we deze vraag opnieuw tegen.  In ‘Dagboek van  de Ziel’, het boek waarvan Mirjam Tirion de co-auteur is, worden zeven levensfasen onderscheiden: geboorte, kind, jongere, volwassene, oudere, de dood en de Lege Ruimte. – eigenlijk geen fase, maar de grondslag van ons bestaan.

In elke fase wordt een ander archetype in je wakker en krijg je een geschenk dat je de weg wijst naar een bezield bestaan. Dat deel van ons dat gericht is op zo pijnloos mogelijk overleven, zet daar zijn eigen krachten tegenover. Door vanuit dit samenspel naar je levensloop te kijken, blijkt er in iedere fase een rijke bron van wijsheid te zitten.

Of je nu 30 bent of 80, het is  nooit te laat om de geschenken die je hebt gekregen uit te pakken. Deze lezing gaat in op de geschenken uit elke levensfase en hoe die op ieder moment in je bestaan inspiratie kunnen bieden voor een vervullend bestaan.

Mirjam Tirion-Ietswaart werkt als begeleider bij het ITIP en heeft haar eigen coachingspraktijk True Colors Coaching. Zowel bij het ITIP als in haar eigen praktijk helpt ze mensen door middel van droomwerk, gesprek, energetisch werk en creatieve expressie hun volle potentieel te leren kennen en hun bezieling te hervinden. Zij verbindt in haar werk psychologie met spiritualiteit. Naast doorgaande studie van mystiek en (Jungiaanse) psychologie houdt ze van stilte en zeezeilen. Samen met Bertie Hendriks, directeur bij het ITIP schreef ze ‘Dagboek van de Ziel’, dat in november 2013 verscheen en inmiddels in tweede druk is.

Kosten lezing:  € 12,00