zondag 21 september 2014 - 10.30

BEWUSTE CREATIE VAN JE LEVEN EN GEZONDHEID Fata morgana of nieuwe realiteit?

lezing door Ab Straatman

   Voor de meeste mensen is het schokkend om kennis te maken met zelfs maar het IDEE dat je in staat zou zijn om te leren je leven bewust vorm te geven. Dat botst met de diepe overtuiging dat wij mensen een soort van slachtoffer van het leven zijn en op zijn best de vrijheid hebben om te kiezen hoe we innerlijk met ‘toeval’ en rampspoed 

omgaan. Dat ongeloof is niet zo vreemd. Toch is het inmiddels al een uiterst nieuwe ontwikkeling in de wetenschap en kunst van persoonlijke groei. Ook in de reguliere wetenschap is er toenemende belangstelling voor, al heet het daar  anders, bv.  NPO (neuro psychologisch onderzoek), stressmanagement, anti aging, enz. Kortom: de  invloed van ons bewustzijn op onze biochemie en onze levensloop.

Inmiddels is er dus inderdaad al veel en buitengewoon interessant wetenschappelijk onderzoek vrijgekomen over juist dat vermogen: het vermogen om je eigen dagelijkse bewustzijn te leren ontwikkelen en gebruiken met als doel een stabiel, gezond en gelukkig leven te leren leiden, tot je besluit om je lichaam te verlaten.

Daarvoor zijn er wereldwijd trainingsprogramma’s  in ontwikkeling, onder andere bij mij. De essentie daarvan deel ik graag  met jullie, in deze workshop. Inderdaad, een workshop, en niet een lezing, want we zullen niet alleen inzicht met elkaar delen maar ook met elkaar een begin maken met de bewustzijnstechnieken die dit alles mogelijk maken: bewuste creatie van je gezondheid en je leven. In die zin is het programma gericht op de overstap van kennis en inzicht naar DOEN. We weten allemaal hoe uitdagend die sprong is!

Van harte welkom dus op deze transformatieve bijeenkomst.

Ab Straatman was 30 jaar homeopaat. Daardoor heeft hij veel  leren begrijpen over hoe een mens in elkaar zit. De afgelopen jaren bestudeerde hij de capaciteiten en kwaliteiten van het menselijke hart, in de overtuiging dat het geactiveerde hart de deur opent naar een gezonde en veilige toekomst. Vanuit zijn bedrijf ‘Heart in Business’ geeft hij trainingen aan mensen uit het bedrijfsleven.  Ab Straatman geeft ook trainingen aan anderen vanuit zijn bedrijf ‘Quantumlife’.

Kosten lezing: €  12,00