zondag 13 april 2014 - 10.30

CASA UNIVERSALIS: een weg naar binnen, een weg naar buiten

lezing door Cees Ronstadt

Cees Ronstadt is architect. In zijn ontwerpmethode heeft hij zich vooral laten inspireren door een veelvoud van  thema’s, gefascineerd als hij is door de eenheid in de veelheid.  Hem inspireerden: gnosis, hermetica, symboliek, alchemie, Pythagoras, Jung, Assagioli, geometrie, de vijf elementen, structural morfologie, labyrinten, maten, getallen, dromen, sprookjes, mythen, micro- en macrokosmos, paradoxen, mysteriën, licht, kleur, geur, geluid, pelgrimeren, be-tekenen en co-creëren. Gaandeweg heeft hij een aantal van deze thema’s integraal toegepast  in zijn werkwijze.

Aan de hand van een praktijkvoorbeeld zal Cees Ronstadt  met behulp van beeldmateriaal uit de doeken doen langs welke weg dit proces zich heeft ontwikkeld.

Ir. Cees Ronstadt is sinds 1970 werkzaam als zelfstandig architect. Hij doceerde handtekenen en was mentor architectonisch ontwerpen aan de TU Delft, studeerde daar af op de  problematiek van de Amsterdamse Jordaan, waar hij geboren en getogen is. Recent opgeleverde werken van hem zijn o.a. een laboratoriumgebouw in Amsterdam, villa’s met tuin in Bloemendaal en Zeist, een hotel-restaurant in Vinkeveen, een appartement in Odessa en een presentatie daar van zijn integrale stedenbouwkundige visie op de problematiek van de binnenstad van Odessa. Cees Ronstadts werk is geëxposeerd in binnen- en buitenland.

Kosten lezing: € 12,00