zondag 23 maart 2014 - 10.30

NIEUWE VERBINDINGEN VOOR DE VIER ELEMENTEN

lezing door Jef Beerends

De vier elementen aarde, water, vuur en lucht symboliseren verschillende krachten die in ons aardse bestaan werkzaam zijn. Aarde vertegenwoordigt onze verbinding met Moeder Aarde; het aarde-element uit zich in manifestatie, vorm, in de aard der dingen, in hier en nu. Water staat symbool voor gevoelens en emoties, voor het stromen van de levensenergie en geeft aan dat alles voortdurend in beweging is en dus in verandering. Vuur staat voor passie, kracht, voor transformatie; het uit zich in de natuurwet die de rigiditeit van de automatisch doorgaande beweging doorbreekt. Lucht weerspiegelt de menselijke geest in het logische denken van het gezonde verstand; het uit zich in ruimte.

De vier elementen werken met elkaar samen, maar er vindt nu een verschuiving plaats in hun onderlinge samenwerking. De oude verbindingen zijn uitgewerkt, hebben hun tijd gehad. In de verbinding zoals we die tot nu toe kennen, vormen ze een kruis: de relatie aarde-lucht op de verticale lijn geeft het spanningsveld weer tussen onze dagelijkse werkelijkheid en ons hogere zelf. De relatie water-vuur op de horizontale lijn staat voor onze verhouding tot onze omgeving. Het kruis is een +.

In de nieuwe tijd kantelt het kruis tot een x. Water gaat zich verhouden tot lucht. Deze verbinding betekent het bewust hanteren van onze emoties, het inzetten van het gezonde verstand om onze ego-roerselen te doorzien en overzien. Vuur gaat zich verhouden tot aarde in plaats van tot water. Daarbij gaan de werelddelen een andere functie krijgen als behoeder van de elementen. Nederland krijgt een speciale rol in het verbinden van de elementen water en lucht, een brugfunctie in bewustwording. 

Het is nu aan ons om de realisatie van een nieuwe kruisverbinding in onze perceptie toe te laten. Dat vraagt in de eerste plaats om bewustzijn en  moed om de verschuiving die plaatsvindt te kunnen volgen, zowel letterlijk als figuurlijk.  

Jef Beerends heeft een eigen praktijk voor coaching en begeleiding in Almen.
www.debinnenweg.nl  Hij leerde op zijn tochten door het Andes-gebergte met de plaatselijke Indianen de berggeesten kennen. Begin vorig jaar ontmoette hij op Hawaii in een vulkaankrater een berggeest die hem vertelde over de nieuwe verbindingen en de veranderingen die op aarde nog te verwachten zijn   

Kosten lezing: €  12,00