zondag 09 maart 2014 - 10.30

KUNST VAN HEMEL EN AARDE

lezing door Wessel Stoker

Een duidelijk beeld van transcendentie (de hemel, God, …) heeft in oude schilderkunst nooit ontbroken.  De hemel was soms letterlijk een ‘open doek’, de afbeeldingen van Gods betrokkenheid waren onmiskenbaar, de wereld verdeeld in boven-beneden, hoger-lager.

In de laatste eeuwen, sinds Verlichting en Romantiek, is die duidelijk herkenbare vorm van transcendentie door allerlei oorzaken verdwenen.  Maar is met het opgeven van  de duidelijke herkenbaarheid ook de transcendentie verdwenen? Of duikt transcendentie toch weer op in moderne schilderijen? Hoe en waar dan?

Wessel Stoker laat aan de hand van enkele kunstenaars zoals Kandinsky, Rothko, Warhol en Kiefer zien, dat hun werk steeds een eigen spiritualiteit heeft, vaak los van officiële religies.

Wessel Stoker bekleedde de leerstoel Esthetica aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is nu emeritus hoogleraar. Hij schreef verscheidene boeken over godsdienst-wijsgerige onderwerpen. Over kunst schreef hij ‘Kunst van hemel en aarde: het spirituele bij Kandinsky, Rothko, Warhol en Kiefer’, Meinema 2012. Joost Zwagerman in ‘Americana’: ”Wie in de catacomben van de religieuze aspecten van het werk van Rothko  (en andere kunstenaars) wil afdalen heeft aan Stokers ‘Kunst van hemel en aarde’ een perfect geïnformeerde reisgids’.

Kosten lezing: € 12,00