zondag 23 februari 2014 - 10.30

LICHT IN DE DUISTERNIS - een filosofisch-wetenschappelijke en spirituele benadering van ons wereldbeeld

lezing door Henk Stolk

Het is eigenlijk niet mogelijk om ons zonnestelsel te zien als een product van zuiver toeval, bij nauwlettende bestudering van de daarin heersende wetmatigheden en verschijnselen. Het interpreteren van die waarnemingen hebben ons in de geschiedenis van de mensheid, vaak onbewust,  bij bepaalde wereldbeelden gebracht.  De oude Griek Ptolemaeus dacht dat de zon om de aarde draaide en dat de aarde in het middelpunt stond van de kosmos. Dat leidde tot het wereldbeeld: alles draait om mij. Copernicus concludeerde later, dat de aarde om de zon draait, wat als wereldbeeld gaf: ik draai om alles.   

Henk  Stolk zal proberen via computerberekeningen van de mogelijkheden en implicaties van die twee wereldbeelden de laatste ontwikkelingen te tonen van een lemniscatisch wereldbeeld, waarbij aarde en zon zijn verbonden in een lemniscatische beweging. Een nieuw onbekend element daarbij is  het rotatie-lemniscatische wereldbeeld dat ons nieuwe kansen geeft ons denken bij te stellen.

 Het is nu mogelijk ons een ander beeld te vormen van de kosmos of dat te relativeren. De astronomie en de ruimtevaart hebben natuurlijk ook al het nodige gedaan om ons beeld van de kosmos bij te stellen.

Zo kunnen we nieuwe mogelijkheden vinden om ons met de krachtensferen in de kosmos te verhouden en kunnen we ons met ontzag en eerbied aansluiten bij onze meest primaire ervaringen met de kosmos.

Henk Stolk was 40 jaar directeur van een bedrijf gespecialiseerd in de aanleg en het onderhoud van sportveldverlichting. Bij de Nederlandse Stichting van Verlichtingskunde is hij voorzitter van de commissie lichthinder. Want ook behoud van de duisternis ligt hem na aan het hart. Deze dualiteit komt ook op zijn antroposofisch spirituele weg tot uitdrukking in de publicatie ‘Filosofie voor duisternis’.

Kosten lezing:  € 12,00