zondag 09 februari 2014 - 10.30

IN HET LICHT VAN STERVEN

lezing door Ineke Koedam

De dood is een bij uitstek persoonlijke belevenis, gekleurd door eigen ervaringen, overtuigingen en cultuur. Toch maken specifieke aanwijzingen, zoals bijzondere bewustzijnservaringen, veranderend gedrag en taalgebruik ons er op attent, dat ziekte of ouderdom overgaan in een voorbereiding op de dood.

In haar lezing zal Ineke vertellen over de stervende die zich voorbereidt, over hoe een sterfproces kan verlopen en hoe diepgaand betekenis kan worden gevonden in sterven. Zij gaat daarbij in op visioenen, coïncidenties, ongewone transcendente fenomenen en betekenisvolle ervaringen die mensen lijken aan te sporen om onafgemaakte zaken af te ronden voordat zij sterven. Deze zogeheten levenseinde-ervaringen worden als troostrijk en geruststellend ervaren, duiden op een overgang naar een andere vorm van bestaan en zijn – zonder uitzondering –wonderbaarlijk.

De lezing is gebaseerd op Ineke’s boek ‘In het licht van sterven, ervaringen op de grens van leven en dood.’

‘Ik ben ervan overtuigd dat dit boek een belangrijke bijdrage zal kunnen leveren aan  de herkenning en erkenning van levenseinde-ervaringen en dat hierdoor de angst voor de dood zelfs nog in de stervensfase kan verminderen of verdwijnen.’
Pim van Lommel, cardioloog en auteur van  ‘Eindeloos Bewustzijn’.

Ineke Koedam is een ervaren hospicewerker en schoolt werkers in de terminale zorg. Sinds  2003 heeft zij een eigen praktijk, Weerschijn, voor sterven, afscheid en rouw. Van 2009 tot 2011 voerde zij onderzoek uit naar sterfbedverschijnselen.

Kosten lezing:  € 12,00