zondag 26 januari 2014 - 10.30

SPIRITUELE FAMILIEOPSTELLINGEN een nieuwe kijk op oude relaties

lezing door Suzette van IJssel

De afgelopen vijftien jaar is ons land overspoeld door een nieuwe therapeutische stroming: familieopstellingen of systemisch werk. Daarin wordt gewerkt met de methodiek van openbaring, en vanuit een zoeken naar de juiste orde.

In eerste instantie werd het opstellingenwerk ontwikkeld door de voormalige priester en psychotherapeut Bert Hellinger. Zijn observaties van familieverbindingen door verschillende generaties brachten hem tot de conclusie dat veel onverwerkte gevoelens, gebeurtenissen en gedachten van eerdere generaties op verkapte wijze doorwerken bij latere generaties

Naast de fysieke erfenis van onze voorouders (DNA) en een eventuele materiële erfenis, is er dus ook sprake van een energetische erfenis die een minstens even groot stempel op ons leven kan drukken. Door eerdere generaties letterlijk een plek en een stem te geven, blijkt informatie over gevoelens, gedachten en gedragspatronen vrij te komen. Hierdoor kan iets van die doorwerking en belasting uit het verleden voor huidige generaties oplossen. Zo kan de primaire levensenergie, waarin we allen onze oorsprong hebben, op een vrijere manier in ons leven stromen.

De werkwijze van Bert Hellinger is diepgaand fenomenologisch – in tegenstelling tot theoretisch – en blijft een continue ontdekkingsreis. De afgelopen jaren heeft Hellingers werk en denken zich verder ontwikkeld, waardoor hij nu alleen nog spreekt over spirituele familieopstellingen. Suzette van IJssel zal in deze lezing ingaan op het verschijnsel familieopstellingen en de spirituele werkelijkheid en werkwijzen die hieraan ten grondslag liggen.

Dr. Suzette van IJssel heeft een passie voor denken en voor alles wat te maken heeft met spiritualiteit. Ze studeerde vrouwenstudies letteren aan de Universiteit Utrecht en promoveerde aan de Universiteit voor Humanistiek op de rol van spiritualiteit in het leven en werk van geestelijk verzorgers. Sinds 2007 werkt zij zelfstandig als onderzoeker en docent op het gebied van spiritualiteit. Zo ontwikkelde ze diverse multidisciplinaire cursussen over spiritualiteit, persoonlijke spirituele ontwikkeling, intuïtie en parapsychologisch onderzoek. Daarnaast heeft ze een eigen praktijk als geestelijk begeleider en begeleidt ze mensen met eetproblemen.

Kosten lezing: € 12,00