zondag 11 april 2010 - 10.30

Heilige geometrie in de praktijk

lezing door Rik Hoevers

We gebruiken de woorden ‘heilige geometrie’ niet zo vaak, maar toch kent iedereen de vormen ervan. Die zijn ons vertrouwd, we staan er dichtbij, zoals de spiralen in denneappels en zonnebloemen, de zeshoeken van honingraat en sneeuwvlokken.

Ook de manier waarop in de heilige geometrie getallen worden bekeken is ons heel vertrouwd. Wanneer we zeggen dat de één staat voor eenheid, heelheid, volheid, is dat heel helder. En dat de twee staat voor dualiteit, polariteit, yin-yang, is voor veel mensen ook volkomen vanzelfsprekend.

Heilige geometrie bestudeert de vormen achter de verschijningen. Deze vormen zijn hetzelfde op verschillende niveaus; in het fysieke, emotionele en mentale zijn ze gelijk. Door ze te bestuderen als tekeningen en vormen in de tastbare wereld, leren we ze ook te herkennen op andere vlakken. Eerst in ervaringen op die vlakken en later ook in onszelf, in ons eigen functioneren, ons eigen zijn. Door vertrouwd te raken met de vormen uit de heilige geometrie richt ook ons eigen zijn zich naar deze vormen. Het genezende en groei bevorderende effect daarvan is door de historie heen doorgegeven in tempels en mysteriescholen.

In de lezing van vandaag kijken we naar de manieren waarop we de inzichten uit de heilige geometrie kunnen toepassen in het dagelijks leven. Wat gebeurt er als we techniek ontwerpen die een weerslag is van deze tijdloze kennis? Hoe laat de gulden snede zich zien in spiralen, draaikolken en vortexen en wat is het voordeel van een implosie boven een explosie? Ook onderzoeken we de mogelijkheid van het ‘naar beneden bouwen’ van huizen, in plaats van het ‘naar boven bouwen’ zoals nu meestal wordt gedaan.

Techniek heeft een grote invloed op ons leven. Wanneer we de vormen en inzichten van heilige geometrie hierin toepassen, heeft dit een uitwerking op ons bewustzijn. Zo kan heilige geometrie helpen de wereld gezonder te maken. De lezing is te volgen voor iedereen, zonder voorkennis of een wiskundeknobbel.

Rik Hoevers is afgestudeerd in filosofie en letteren. Hij werkte tien jaar in de I.T. en begeleidt kinderen met autistische aandoeningen. Daarnaast organiseert hij sinds enkele jaren workshops en lezingen over heilige geometrie.