zondag 14 april 2013 - 10.30

De mens en zijn engel (VOL)

lezing door Daniel van Egmond

In alle mystieke tradities wordt een onderscheid gemaakt tussen de verborgen, ongemanifesteerde Godheid en een of meer goden die door hun namen zich aan ons kenbaar maken. We zien bijvoorbeeld in het oude Egypte en in India een overrompelende hoeveelheid goden. Maar die veelheid moet ons niet in verwarring brengen, want elk van die goden is slechts een masker, een unieke verschijningsvorm van de ene Godheid.

Ook in het Judaïsme, het Christendom en de Islam zien we deze zelfde structuur terug. Alleen worden de verschillende verschijningsvormen van het Goddelijke daar niet goden genoemd, maar engelen. Iedere engel is een unieke goddelijke verschijningsvorm: Rapha-El is genezing van God, Gabri-El is de kracht van God, Auri-El is licht van God, enz.

Op een mystieke weg leren we om meer en meer ontvankelijk te worden voor de tegenwoordigheid van het Goddelijke. Die tegenwoordigheid is niet iets abstracts, maar kan ervaren worden als een diepe persoonlijke relatie die zich uitdrukt als een relatie met een engel. Die engel is als het ware onze hemelse partner die ons probeert
bewust te maken van de weg die we kunnen gaan – een weg die ons tot een bewuste  manifestatie van het Goddelijke maakt, een weg die ons transformeert van mens tot engel.

Dr. Daniël van Egmond is godsdienstfilosoof en geeft al decennia lezingen en meditatiecursussen. Hij is de auteur van ‘Body, subject and self: the possibilities of survival after death’, ‘De dood serieus nemen’ en ‘De mens en zijn engel’. Voorjaar 2013 verschijnt zijn boek ‘Mundus Imaginalis: de wereld van de ziel’.

Kosten lezing: € 12,00