zondag 24 maart 2013 - 10.30

Crisis en transformatie

lezing door Loek Dullaart

We zitten midden in een crisis, een economische crisis. Maar wie beter kijkt, ziet dat daarachter een andere strijd gaande is die veel dieper ligt. Het is eigenlijk een strijd om ons ‘IK’. Met alle mogelijke middelen wordt de vrijheid van het individu en zijn vermogen tot transcendentie aangevallen en ondergraven. Dat gebeurt via voeding, ‘geneesmiddelen’ en vaccinaties, gentech en chemo en ook via afhankelijkheden  in politiek en economie. Wie doen dit en waarom? En wat is daartegen en daaraan te doen?

Kunnen we deze crisis en elke crisis ook zien als een mogelijkheid tot omvorming? Als een weg om transparantie in onze ziel te ontwikkelen, waardoor we een beetje helderder leren zien? Om een transformatie te realiseren op het gebied van het leven? En tenslotte: om een transsubstantiatie voor te bereiden, d.w.z. toe te werken naar omvorming van fysieke aardestoffen door geestkracht. Een groots, omvattend beeld, maar we kunnen dichtbij beginnen…

Loek Dullaart was vele jaren werkzaam in het jeugdwerk, de drugshulpverlening, alternatieve energie en het onderwijs. Momenteel geeft hij lezingen, cursussen en schrijft hij boeken. Titels zijn onder meer: ‘De Apocalypse (als ontwikkelingsweg in deze tijd’, ‘De Dierenriem (als inwijdingsweg door het jaar)’ en ’Johannes (de Doper en de Evangelist)’. De laatste jaren verschenen een achttal boekjes over actuele onderwerpen in de reeks Spiritualiteit en Actualiteit, onlangs gevolgd door vier boekjes over Crisis en Transformatie. Zie ook: www.loekdullaart.nl

Kosten lezing: € 12,00